Bachelor

Here’s my bachelor about AI and knowledge sharing based on a qualitative study in a large company.

A qualitative study of knowledge sharing in a large company


Intro from the text (in Norwegian)

Kunnskapsdeling er en viktig del av den daglige praksisen, og for mange bedrifter, en ren nødvendighet i møtet med et stadig mer konkurranseutsatt marked. Noen selskaper bruker det som differensiering, mens andre tvinges over i møtet med digitaliseringen. I samarbeid med Visma Retail AS forsker vi på kunnskapsdeling og hvordan en kan bli bedre på dette området.

Download the paper

Contents